Thi môn "Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin" lớp CNC24+CNC25+CNC26+CNC27

Lớp CNC24+CNC25+CNC26+CNC27 sẽ thi hết môn "Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin" (HP6) vào tối thứ Hai ngày 27/06/2016.

Chú ý :


- Bạn nào chưa đóng học phí HP6 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn