Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Khai phá dữ liệu-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
2 Quản lý dự án CNTT-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
3 Kiến trúc máy tính-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
4 Hệ điều hành Linux-bài 2-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
5 Lý thuyết thông tin-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
6 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 2-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
7 lập trình Java bài 3 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
8 Quản lý dự án CNTT-bài 4-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
9 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
10 Lý thuyết thông tin-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
11 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 1-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
12 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 5-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
13 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 4-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
14 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
15 Anh văn 5-bài 5-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
16 Hệ điều hành Linux-bài 1-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
17 Quản lý dự án CNTT-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
18 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
19 Tin học đại cương-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Anh văn 5-bài 4-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
 
Trang 1 trong tổng số 41
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn