Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 4-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
2 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 1-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Trương Hán Chiêu
3 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 3-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
4 Hệ điều hành_bài 3_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
5 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
6 Internet & công nghệ Web_bài 4 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
7 Lập trình Java_bài 3_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
8 Lập trình Java_bài 2_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
9 Internet & công nghệ Web_bài 3 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
10 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
11 Thiết kế giao diện người dung_bài 3_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
12 Hệ điều hành_bài 2_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
13 Lập trình Java_bài 1_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
14 Hệ điều hành_bài 1_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
15 Internet & công nghệ Web_bài 2 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
16 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
17 Thiết kế giao diện người dung_bài 2_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
18 Tin học đại cương-bài 4-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
19 Các hệ cơ sở tri thức bai 5_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Thiết kế giao diện người dung_bài 1_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
 
Trang 1 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn