Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
901 Bài 2 - Hệ điều hành Lớp CNC21 CNC22 CN2K18 CN1K12.5
902 Bài 3 An toàn mạng máy máy tính Lớp CNC21 CNC22 K4
903 Bài 1 - Công nghệ thoại Ip Lớp CNC21 CNC22 k4
904 Bài 1 - Mạng máy tính Lớp CN2K16 CN2K18
905 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN1K12.5 HCD9
906 Bài 2 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CN25 K4
907 Bài 4 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
908 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CNC1K12.5 HCD9
909 Bài 8 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC25 CNC24 K4
910 Bài 3 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
911 Bài 3 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN1K12.5 HCD9
912 Bài 4 - Lập trình C trên WinDows Lớp CN2K16 HCD10
913 Bài 1- Phân tích thiết kế HTTT theo UML Lớp CN1K12.5 CN2K15
914 Bài 1 - Công nghệ thoại IP Lớp CNC21 CNC22
915 Bài 4 - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
916 Bài 7 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
917 Bài 2 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
918 Bài 1 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CNC25 K4
919 Bài 2 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K12 HCD9
920 Bài - Ôn TN Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Thi ngày 23-8-2015
 
Trang 46 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn