Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
61 Bảo mật internet bài 1 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
62 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 2_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
63 Đồ họa máy tính-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
64 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 1_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
65 Hệ thống thông tin kế toán -bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD 11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
66 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 6-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
67 Quản lý dự án CNTT-bài 7-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
68 Mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
69 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 5-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
70 Mạng máy tính-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
71 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 5-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
72 Lập trình C for Win-bài 2-lớp CN2K22 K24-HCD12 14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
73 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 5-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
74 Hệ điều hành-bài 4-lớp CNC28 CNC29-bài 2-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
75 Oracle bài 1 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV.ThS Nguyễn Ngọc Lam
76 Khai phá dữ liệu-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
77 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 4-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
78 Mạng máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
79 Tin học đại cương-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
80 Thiết bị mạng & truyền thông đa phương tiện-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 4 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn