Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
41 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 5_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
42 Tiếng Việ thực hành-bài 2 lớp HCD11 12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
43 Anh văn 3 bài 3 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
44 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12-GV.ThS Mai Xuân Hùng
45 Nhập môn Logic-bài 3-lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
46 Ôn thi TN môn mạng máy tính-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Hồ Hải
47 Cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
48 Bảo mật internet bài 3 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
49 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
50 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
51 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
52 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
53 Hệ thống thông tin kế toán bài 3 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
54 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12
55 Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
56 Toán rời rạc-bài 1-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
57 Lập trình C for Win-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12-HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
58 Hệ thống thông tin kế toán bài 2 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
59 Oracle bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
60 Anh văn 3 bài 1 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
 
Trang 3 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn