Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
21 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
22 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
23 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
24 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
25 Nhập môn lập trình bài 2 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
26 Ôn thi TN-Lập trình Java-lớp CN2K20 K21 HCD12-GV.ThS Hồ Hải
27 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 1 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
28 Cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
29 Nhập môn lập trình bài 1 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
30 Đồ họa máy tính-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
31 Ôn thi TN môn Cơ sở dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
32 Ôn thi TN môn LTHDT-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
33 Toán rời rạc-bài 3-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
34 Ôn thi TN môn Cấu trúc dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
35 Anh văn 3 bài 5 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
36 Đồ họa máy tính-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
37 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
38 Anh văn 3 bài 4 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
39 Ôn thi TN môn Trí tuệ nhân tạo-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Bùi Văn Thành
40 Hệ thống thông tin kế toán bài 4 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
 
Trang 2 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn