Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
181 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 3-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
182 Anh văn 2-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
183 Nhập môn mạch số -bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
184 Nhập môn mạng máy tính-bài 7-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
185 Anh văn 2-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
186 Anh văn 2-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
187 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
188 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
189 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 2-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
190 Anh văn 2-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
191 Nhập môn lập trình-bài 4-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
192 Anh văn 2-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
193 Hệ điều hành-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
194 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
195 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 1-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
196 Nhập môn lập trình-bài 3-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
197 Hệ điều hành-bài 1-lớp CN2K21 CN2K22 HCD12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
198 Xác suất thống kê-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
199 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
200 Toán cao cấp A1-bài 1 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 10 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn