Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
181 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
182 Toán cao cấp A1-bài 1 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
183 Nhập môn lập trình-bài 2-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
184 An toàn mạng máy tính-bài 6-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
185 Anh văn 4-bài 5-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
186 Nhập môn mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
187 Nhập môn lập trình-bài 1-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
188 Anh văn 4-bài 4-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
189 Toán giải tích-bài 10-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
190 Toán giải tích-bài 9-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
191 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
192 Toán giải tích-bài 8-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
193 Nhập môn mạng máy tính-bài 4-lớp Cn2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
194 Toán giải tích-bài 7-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
195 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
196 các dịch vụ mạng-bài 4 lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hồ Hải
197 Nhập môn mạng máy tính-bài 3-lớp Cn2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
198 Anh văn 4-bài 3-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
199 An toàn mạng máy tính-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
200 Toán giải tích-bài 6-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 10 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn