Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
161 Toán cao cấp A2-bài 2 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
162 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 2-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
163 Nhập môn mạch số -bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
164 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 2-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
165 Toán cao cấp A2-bài 1 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
166 Toán cao cấp A1-bài 5 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
167 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 1-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
168 Mật mã học-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
169 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 1-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
170 Hệ điều hành-bài 5-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
171 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
172 Toán cao cấp A1-bài 4 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
173 Mật mã học-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
174 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
175 Toán cao cấp A1-bài 3 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
176 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 4-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
177 Nhập môn mạng máy tính-bài 8-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
178 Nhập môn lập trình-bài 5-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
179 Hệ điều hành-bài 3-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
180 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 9 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn