Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
141 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
142 Anh văn 5-bài 2-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
143 Mật mã học-bài 4-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
144 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 5-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
145 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 2-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
146 Nhập môn mạch số -bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
147 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
148 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
149 Anh văn 5-bài 1-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
150 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 4-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
151 Các hệ cơ sở tri thức-bài 3-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
152 Toán cao cấp A2-bài 3 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
153 lập trình Java bài 1 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
154 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
155 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 1-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
156 Nhập môn mạch số -bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
157 Xác suất thống kê-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
158 Mật mã học-bài 3-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
159 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 3-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
160 Các hệ cơ sở tri thức-bài 2-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 8 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn