Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
121 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
122 Nhập môn mạch số -bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
123 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
124 Anh văn 5-bài 2-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
125 Mật mã học-bài 4-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
126 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 5-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
127 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 2-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
128 Nhập môn mạch số -bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
129 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
130 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
131 Anh văn 5-bài 1-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
132 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 4-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
133 Các hệ cơ sở tri thức-bài 3-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
134 Toán cao cấp A2-bài 3 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
135 lập trình Java bài 1 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
136 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
137 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 1-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
138 Nhập môn mạch số -bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
139 Xác suất thống kê-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
140 Mật mã học-bài 3-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 7 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn